Etapy projektu

Etapy projektu

Oferta
W pierwszej kolejności omówione zostają najważniejsze elementy określone przez Inwestora, środki jakimi dysponuje, oraz terminy. Rozmowa ma charakter informacyjny i zapoznawczy. W celu usprawnienia pracy nad projektem przeprowadzona zostaje ankieta z pytaniami. To dobry moment na przedstawienie kilku inspiracji gotowych wnętrz.
Inwentaryzacja
Każdy projekt rozpoczyna się od wykonania pomiarów i dokumentacji fotograficznej pomieszczeń. W przypadku projektu na odległość bazujemy na rzutach od deweloperów i/lub pomiarów dostarczonych przez Inwestora.
Projekt funkcjonalny
I etap projektu zawiera rozwiązania dotyczące układu funkcjonalnego. Rzuty pokazują możliwości przestrzenne na zaaranżowanie pomieszczeń, rozkład mebli i ergonomiczne odległości pomiędzy poszczególnymi elementami wyposażenia.
Wizualizacje
Na podstawie wybranej koncepcji wygląd pomieszczeń oraz wybrane materiały wykończeniowe zostają przedstawione za pomocą wizualizacji.
Zestawienie materiałowe
Lista zawiera spis wykorzystanego wyposażenia i materiałów w projekcie wraz z odnośnikami do zakupu (armatura i płytki, panele podłogowe i ścienne, kolory farb, tapety, elementy dekoracyjne).
Rysunki techniczne
Dokumentacja w formie rysunków wykonawczych stanowiących podstawę działania dla wykonawców. Uwzględnia: rysunki mebli na wymiar, instalacji elektrycznej i hydraulicznej, rzuty sufitów, szczegółowe rysunki łazienek.
Nadzór nad realizacją
Koordynacja prac na etapie realizacji. Pełnienie funkcji inwestora zastępczego w oparciu o ustalony harmonogram realizacyjny i przyjęty budżet. Dużym komfortem jest odciążenie klienta z potrzeby kontaktów z wykonawcami i przejecie koordynacji inwestycji. Sprawdzanie zgodności wykonywanych robót z projektem, zamawianie materiałó, kontakt z producentami i sklepami.